Jak włączyć tryb awaryjny w iPhone 6s

Wiele osób ma problemy z nieznanymi aplikacjami lub problemami z wydajnością swojego iPhone’a 6s. Tryb awaryjny może być użytecznym narzędziem do rozwiązywania tych problemów. W trybie awaryjnym uruchamia się tylko podstawowe funkcje systemu, a wszystkie zewnętrzne aplikacje i usługi są wyłączone. W tym artykule przedstawimy kroki, jak włączyć tryb awaryjny w iPhone 6s.

Wyłącz wszystkie aplikacje

Pierwszym krokiem, który musisz podjąć, jest całkowite wyłączenie wszystkich aplikacji znajdujących się na Twoim iPhone’ie 6s. Możesz to zrobić, dwukrotnie naciskając przycisk domowy. Wyświetli się pasek z aplikacjami, które są aktualnie uruchomione. Przesuń palcem wzdłuż aplikacji, aby ją zamknąć. Powtarzaj ten proces, dopóki nie zamkniesz wszystkich aplikacji.

Przytrzymaj przycisk Power i przycisk domowy

Kiedy wszystkie aplikacje są zamknięte, przytrzymaj jednocześnie przycisk Power (na górnej krawędzi urządzenia) i przycisk domowy. Po chwili ekran uruchomieniowy zniknie, a na ekranie pojawi się ikona Apple.

Puść przycisk Power, ale nadal trzymaj przycisk domowy

Kiedy zobaczysz ikonę Apple, puść przycisk Power, ale nadal trzymaj przycisk domowy. Ekran pozostanie czarny, ale iPhone 6s uruchomi tryb awaryjny. Może to potrwać kilka sekund.

Włączanie trybu awaryjnego

Po chwili ekran powinien się włączyć i wyświetlić napis „Tryb awaryjny” w lewym górnym rogu. Będziesz mógł zauważyć, że tylko podstawowe aplikacje systemowe są widoczne, a wszystkie zewnętrzne aplikacje zniknęły.

Przeglądaj telefon w trybie awaryjnym

Teraz możesz swobodnie korzystać z telefonu w trybie awaryjnym. Możesz testować różne funkcje i sprawdzać, czy problem występuje nadal. Jeśli nie, oznacza to, że problemem jest jedna z zewnętrznych aplikacji. Jeśli problem nadal występuje, możesz skonsultować się z serwisem Apple lub zresetować urządzenie.

Wyłączanie trybu awaryjnego

Aby wyłączyć tryb awaryjny w iPhone 6s, po prostu zrestartuj urządzenie. Naciśnij jednocześnie przycisk Power i przycisk domowy, aż ikona Apple pojawi się na ekranie. Po restarcie iPhone 6s uruchomi się w normalnym trybie.

Tryb awaryjny w iPhone 6s jest przydatną funkcją, która może pomóc rozwiązać problemy z aplikacjami lub wydajnością urządzenia. Włączenie trybu awaryjnego wymaga zamknięcia wszystkich aplikacji i przytrzymania przycisków Power i domowego. Po uruchomieniu trybu awaryjnego, można przetestować telefon i zidentyfikować potencjalne problemy. Aby wyłączyć tryb awaryjny, wystarczy zrestartować urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, warto skonsultować się z serwisem Apple.